Beste norske forvaltede fond: FORTE Trønder

– Plasserte du penger i aksjefondet FORTE Trønder i 2014, har du de siste fem årene fått en årlig meravkastning på 8,96 prosent i gjennomsnitt. Fondet har altså gitt deg nærmere ni prosent høyere fortjeneste enn referanseindeksen det måles mot – hvert eneste år de siste fem årene.

Dine Penger kårer FORTE Trønder til beste norske aksjefond de siste fem årene. 

Les saken i Dine Penger her!