Egil Matsen i paneldebatt på Kjøpmannsgata Ung Kunst

Hva nå? – Krigen i Ukraina og kunstens rolle –

Hvilke konsekvenser har den pågående krigen i Ukraina for Norge og for det internasjonale samfunnet? Hvordan påvirker denne krigen sikkerhetspolitikken, økonomien og demokratiet? Hvilke nye politiske virkeligheter ser vi nå formes i det internasjonale samfunnet?

Russlands aggresjon har vekket noe i oss og det er en ny dynamikk i det internasjonale samfunnet, fra storpolitikken til menneskers engasjement i det sivile samfunnet.

Og hvordan skal vi forstå kunstens rolle og stemme i konflikten og hendelsene i krigen, de menneskelige lidelsene og i kampen for demokratiet? Hva er det kunsten kan bidra med? 

 

Møt følgende paneldeltakere:
Egil Matsen er samfunnsøkonom, tidligere Visesentralbanksjef i Norges Bank, i dag administrerende direktør i Forte Fondsforvaltning.
Dag Henriksen er Oberstløytnant, Professor og Forskningsleder ved Luftkrigsskolen.
Anne-Karin Furunes er kunstner og Professor ved Kunstakademiet i Trondheim/NTNU.
Moderator for debatten er Snorre Valen, redaktør av Trønderdebatt og leder av Kringkastingsrådet.
Paneldebatten er et samarbeid mellom Kjøpmannsgata Ung Kunst og Interregnum.

 

Paneldebatten arrangeres av K-U-K Kjøpmannsgata Ung Kunst, onsdag 6. april klokka 18:30 – 20:00

 

Facebook Event

Kjøpmannsgata Ung Kunst