Om fondssparing

Hvorfor ikke spare i verdipapirfond?

Du har ingen penger til overs som kan spares
Uavhengig av årsaken til trang økonomi så kan sparing være en vei ut av den på sikt. Det krever imidlertid at du forsaker noe i dag, for å ha mer å rutte med i morgen.
For noen få er det ingenting igjen å forsake. Da blir sparing en umulighet. Hvis dette gjelder deg bør dine ressurser i første omgang brukes på å lete etter muligheter til økt inntekt eller reduserte kostnader. Så får sparing eventuelt settes på dagsorden ved en senere anledning.

Du vil overhodet ikke ta noe risiko med sparepengene dine
Sannsynligheten for å tape alt i et verdipapirfond er mikroskopisk, men ikke null. Hvis bevisstheten om at sparepengene dine kan falle i verdi ødelegger nattesøvnen din bør du vurdere andre sparealternativer. Men vær oppmerksom på at ingen sparing er totalt risikofri.

Forstår ikke risiko og/eller kostnader i verdipapirfond
Til tross for at verdipapirfond er blant de aller greieste spareproduktene å sette seg inn i er det ikke alle som opplever at de forstår og kjenner risikoen, kostnadene og mulighetene for avkastning så godt som de føler at de burde. Inntil du forstår produktet tilstrekkelig godt er det ikke tilrådelig å investere i verdipapirfond fordi du i så fall vil foreta sparevalg i blinde.

Du vil bli styrtrik i en fei
Sparing i verdipapirfond egner seg best som grunnstamme i en gjennomtenkt sparestrategi, hvor du bygger økonomisk trygghet og handlefrihet gjennom systematisk atferd over tid og fornuftig spredning av risiko. Verdipapirfond som spareprodukt er ikke konstruert med tanke på kortsiktige og vågale veddemål i verdipapirmarkedene. Spekulasjon og sparing er to forskjellige ting. Verdipapirmarkedene åpner for begge deler, men verdipapirfond er tilrettelagt for sparing.

Kilde: Verdipapirfondenes Forening (www.altomfond.no).