Retningslinjer

Her finner du retningslinjer for blant annet beste resultat, interessekonflikter, kundeklager og bærekraft for vår forvaltning.

  1. Retningslinjer for beste resultat
  2. Retningslinjer for håndtering av interessekonflikter
  3. Retningslinjer for behandling av kundeklager
  4. Etiske retningslinjer
  5. Retningslinjer for utøvelse av eierskap
  6. Retningslinjer bærekraft