Kostnader

Her kan du få svar på noen av de vanligste spørsmålene rundt kjøp og salg av fondsandeler i FORTEfondene.

Hvilken type legitimasjon kreves?

Du som ikke benytter BankID eller VPS, kan benytte bankkort med bilde, postens ID-kort, pass eller førerkort som legitimasjon. For bedriftskunder trenger vi bekreftet kopi av firmaattest (eller lignende), som ikke eldre enn tre måneder.
Legitimasjonen skal være en rettmessig bekreftet kopi fra postkontor, bank, politi eller FORTE Fondene.

Hva koster det?

Honorarene vil variere etter hvilken type fond du investerer i. Her finner du en oversikt over våre honorarer:

 FORTE NorgeFORTE TrønderFORTE GlobalFORTE Strategisk*FORTE Obligasjon 
Fast forvaltningsprovisjon1,9 %1,9% 1,9 % 0,95%0,45 %  
Variabel forvaltningsprovisjon0 %0 %0 % 0%0 % 
Min. innskudd engangsinvesteringKr 100 Kr 100Kr 100  Kr 100Kr 100   
Min. innskudd spareavtaleKr 100 Kr 100Kr 100 Kr 100Kr 100 

 * Fondet har flere andelsklasser, se prospekt og nøkkelinformasjon her.

Vi gjør oppmerksom på at et bytte anses som et salg og kjøp av andeler og kan medføre skatteplikt.