Månedsrapport februar

Det amerikanske aksjemarkedet hadde en god utvikling i februar og FORTE Strategisk har steget over 6 prosent hittil i år.
Oslo Børs opplever noe motvind spesielt innen olje og sykliske sektorer, og fondsindeksen er ned 1,3 prosent så langt i 2024.
Lange renter har kommet noe opp i Norge og forventningene til rentekutt har blitt moderert i markedet.