Månedsrapport for april

Spredningen av koronaviruset uroet markedene også i april, og viruset har spredd seg til alle kontinenter. Som følge av viruset har arbeidsledigheten økt, men verdens aksjebørser har begynt å stige. Samtidig har oljeprisen vært vedvarende lav.


Hovedindeksen på Oslo Børs steg 9,61 prosent i april, men er ned 16,78 prosent hittil i år. Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 10,71 prosent i april, men er ned 12,94 prosent hittil i år.

I skråblikk ser vi på digitalisering i koronaens tid.

Les månedsrapporten for april her!