Månedsrapport for april

Den lave arbeidsledigheten og litt høyere timelønninger indikerer at flere av verdens største økonomier er inne i en konjunkturoppgang. I USA forventes det nå at årets økonomiske vekst vil bli litt lavere enn tidligere antatt. Veksten antas nå å bli 2,3 prosent for hele 2019.

Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 2,06 prosent i april, og er opp 10,19 prosent hittil i år.  Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 3,38 prosent i april, og er opp 15,96 prosent hittil i år.

Våre norske aksjefond fortsetter den gode utviklingen. FORTE Norge hadde en avkastning på 2,00 prosent i april og fondets avkastning så langt i år er 14,04 prosent, noe som er 3,31 prosentpoeng bedre enn Oslo Børs’ Fondsindeks i 2019! FORTE Trønder steg med 1,61 prosent i april og fondets avkastning så langt i år er 13,64 prosent.
 
I denne månedens skråblikk ser vi på oljemarkedet og veksten i skiferproduksjon.