Månedsrapport for august

Delta-varianten av koronaviruset sprer seg nå rundt om i verden og skaper bekymring. Det er omtalt som den fjerde bølgen av viruset. Vaksineringen har kommet langt, men svært mange yngre er fortsatt ikke vaksinert. Det er denne aldergruppen som får smitten nå.

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,67 prosent i august, og hittil i år er den opp 17,24 prosent. Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 2,50 prosent i august, og er opp 15,91 prosent hittil i år. Det er håp om et økonomisk omslag i 2021, men det avhenger av tempoet i vaksineringen mot koronaviruset, samt utbredelse av delta-varianten av koronaviruset. Den videre utviklingen i aksjemarkedene blir derfor spennende. 

FORTE Trønder steg med 0,5 prosent i august. Hittil i år er fondet opp 21,0 prosent, mens Oslo Børs Fondsindeks har steget med 16,9 prosent. Dette tilsvarer en meravkastning på 4,1 prosent så langt i 2021, og plasserer FORTE Trønder blant de beste norske aksjefondene hittil i år.

FORTE Norge steg med 0,2 prosent i august, og er hittil i år opp 20,1 prosent i forhold til fondsindeksens avkastning på 16,9 prosent. FORTE Norge ligger som nummer ni av norske aksjefond hittil i år og som nummer ni siste tre år, og fondet har fire av fem stjerner i Morningstar.

FORTE Global steg med 0,4 prosent i august, mens referanseindeksen MSCI World Index (All Country, USD) steg med 15,9 prosent. Hittil i år er fondet opp 21,2 prosent, mens referanseindeksen er opp 15,9 prosent. Dette gir en meravkastning så langt i år på 5,3 prosent.

FORTE Obligasjon fikk en avkastning på 0,32 prosent i august, mens referanseindeksen, NORM, var opp 0,03 prosent. Hittil i år er fondet opp 2,24 prosent, mens indeksen er opp 0,53 prosent. Det var først og fremst litt lavere kredittpåslag (marginen som hver enkelt bank må betale over Nibor-rentene ved nye låneopptak) som ga fondet relativt god avkastning i august.

FORTE Strategisk fikk en avkastning på 0,15 % i august. Siden oppstart den 8.juni har fondet gitt en avkastning på 6,9 prosent. 

Du kan lese mer om disse temaene i månedsrapporten for august