Månedsrapport for august

Gjennom august har vi sett flere tegn på at stresset i finansmarkedene har avtatt. Stresset var på sitt sterkeste på høyden av koronakrisen i mars i år. Siden har stresset avtatt både i finansmarkedene og i realøkonomien.


Forte Trønder steg med 3,2 prosent i august, mens Norge hadde en avkastning på 2,64 prosent. Oslo Børs’ fondsindeks var opp 4,21 prosent. Både Forte Trønder og Forte Norge er fortsatt i toppen blant norske aksjefond, basert på fem års historikk på Oslo Børs.

Ser vi på rentesiden fikk Forte Obligasjon en avkastning på 0,77 prosent i august, og fortsetter oppgangen fra bunnen vi så i mars. Det er først og fremst noe lavere kredittpåslag som har gitt fondet god avkastning denne måneden.

I denne utgaven av skråblikk ser vi på en passiv strategi som ikke er indeksforvaltning.

Du kan lese mer om disse temaene i månedsrapporten for august