MÅNEDSRAPPORT FOR DESEMBER

I løpet av 2021 steg realaktiva, slik som aksjer og eiendom, til nye høyder. Lave realrenter ga drivstoff til oppgangen. Fremover forventes det at realrenten vil holde seg lav, spesielt på grunn av lave renter og høy inflasjon.


Hovedindeksen på Oslo Børs steg 1,71 prosent i desember, og i 2021 var den opp 23,35 prosent. Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 4 prosent i desember, og er opp 18,54 prosent i 2021. Den videre utviklingen i aksjemarkedene vil bli spennende.

FORTE Trønder steg med 1,7 prosent i desember, mens Oslo Børs Fondsindeks endte opp 1,5 prosent. I 2021 endte fondet opp 32,5 prosent, mens referanseindeksen økte med 21,1 prosent. Dette gir en meravkastning på hele 11,4 prosent på året, og plasserte fondet som nummer to blant alle norske aksjefond i 2021!

FORTE Global steg med 0,5 prosent i desember, dempet av en svakere amerikansk dollar mot norske kroner. Fondet endte dermed børsåret som helhet opp 32 prosent, mens referanseindeksen MSCI World Index (All Country, USD) steg 18,5 prosent. Dette gav en meravkastning på 13,5 prosent i 2021, og plasserte fondet helt i toppskiktet i sin kategori!

FORTE Norge ga en avkastning på 2,2 prosent i desember, og endte året opp hele 25,2 prosent i forhold til fondsindeksens avkastning på 21,1 prosent.
FORTE Norge var nummer tolv av norske aksjefond i år og som nummer syv siste fire år, og fondet har fire av fem stjerner i Morningstar.

Du kan lese mer om disse temaene i månedsrapporten for desember.