Månedsrapport for februar

Lave kortsiktige renter sender realaktiva, slik som aksjer og eiendom, opp i pris. Samtidig har de langsiktige rentene begynt å øke. Vaksinering mot koronaviruset gir håp om å redusere omfanget av pandemien, og samtidig sette ny fart på den økonomiske utviklingen. Mange er likevel urolige for det muterte viruset som smitter lettere mellom personer, og som i det siste har økt antall smittede markant.

FORTE Trønder steg med 10,0 prosent i februar, mens Oslo Børs’ fondsindeks var opp 4,1 prosent. Dette ga en meravkastning på 5,9 prosent på måneden. Hittil i år er fondet opp 10,3 prosent, noe som tilsvarer en meravkastning på 7,3 prosent i forhold til referanseindeksen. FORTE Trønder var ved månedsslutt beste norske aksjefond hittil i år!

FORTE Norge ga en avkastning på 7,9 prosent i februar, mens FORTE Norge ga en avkastning på 7,9 prosent og fortsatte året med meravkastning i forhold til fondsindeksen.
FORTE Norge ligger som nummer fire av norske aksjefond hittil i år og som nummer ni siste tre år. 
FORTE Norge har fem av fem stjerner i Morningstar.

FORTE Global ga en avkastning på 7,2 prosent i februar, mens referanseindeksen MSCI World Index (All Country, USD) var opp 2,3 prosent. Dette ga en meravkastning på 4,9 prosent i forhold til referanseindeksen, i en måned hvor valutakursene hadde liten innflytelse på resultatet.    

FORTE Obligasjon fikk en avkastning på 0,37 prosent i februar, mens referanseindeksen, NORM, var ned 0,18 prosent. Det var først og fremst lavere kredittpåslag (marginen som hver enkelt bank må betale over Nibor-rentene ved nye låneopptak) som ga fondet god avkastning i februar.

Du kan lese mer om disse temaene i månedsrapporten for februar.