Månedsrapport for februar.

Spredningen av koronaviruset uroet markedene også i februar. Viruset smitter hurtig mellom mennesker, og viruset har spredd seg til alle kontinenter. Som følge av viruset falt verdens aksjebørser falt mye i februar, og oljeprisen har sunket.

Hovedindeksen på Oslo Børs sank 9,14 prosent i februar, og er ned 10,86 prosent hittil i år. Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, sank 8,08 prosent i februar, og er ned 9,09 prosent hittil i år. 

I skråblikk ser vi på hvilke muligheter et historisk aksjefall kan gi. 

Les månedsrapporten for februar her!