Månedsrapport for juli

Handelskrigen mellom USA og Kina, samt stadig usikkerhet rundt Brexit medvirker til lavere global vekst. I tillegg er makrotallene fra euro-området svakere enn tidligere. Les mer om markedet og våre fond i månedsrapporten for juli.

Hovedindeksen på Oslo Børs sank 0,63 prosent i juli, men er opp 7,47 prosent hittil i år. Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 0,29 prosent i juli, og er opp 16,57 prosent hittil i år. Til tross for dette svingte markedene mye frem og tilbake i juli.

Våre norske aksjefond fortsetter å prestere. Oslo Børs’ fondsindeks svekket seg med 0,23 prosent i juli, mens FORTE Norge hadde en positiv avkastning på 1,45 prosent! Fondets avkastning så langt i år er 14,43 prosent, noe som er 5,49 prosentpoeng bedre enn Oslo Børs’ Fondsindeks i 2019. FORTE Norge ligger på topp to av norske aksjefond på to års historikk og blant topp tre hittil i år. FORTE Trønder var opp 1,29 prosent i juli, og er opp 12,58 prosent i 2019. Dette gir en meravkastning for FORTE Trønder på 3,63 prosent så langt i år! Fondet topper kategorien «norske aksjefond» basert på 5-års historikk!

FORTE Global hadde en avkastning på 3,63 prosent i juli. Hittil i år har avkastningen vært på 15,76 prosent. Positive bidrag til absolutt avkastning kom særlig fra informasjonsteknologi og telekommunikasjon, mens helse og industri leverte relativt svakt.

Du kan lese månedsrapporten for juli her.