Månedsrapport for juni

Veksten i verdens største økonomier – USA, Kina og Europa – har tatt seg kraftig opp de siste månedene, men arbeidsledigheten er fortsatt betydelig høyere enn før pandemien. Den høye ledigheten vil bidra til å holde inflasjonen lav, samtidig som mange forstyrrelser i verdens forsyningskjeder trekker motsatt vei. Det er stor spenning knyttet til inflasjonsutviklingen de neste kvartalene.

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 1,30 prosent i juni, og hittil i år er den opp 15,09 prosent. Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, steg 1,32 prosent i juni, og er opp 12,30 prosent hittil i år.  Det er håp om et økonomisk omslag i 2021, men det avhenger av tempoet i vaksineringen mot koronaviruset. Den videre utviklingen i aksjemarkedene blir derfor spennende.

FORTE Trønder steg med 1,9 prosent i juni, og fondet er med det opp 21,7 prosent hittil i år. Oslo Børs’ fondsindeks var opp 1,3 prosent på måneden og 14,6 prosent så langt i år. Dette tilsvarer en meravkastning for FORTE Trønder på 7,1 prosent hittil i 2021! 

FORTE Global steg med 3,3 prosent i juni, mens referanseindeksen MSCI World Index (All Country, USD) steg med 1,3 prosent. Hittil i år er fondet opp 19,2 prosent, mens referanseindeksen er opp 12,3 prosent. Dette gir en meravkastning så langt i år på 6,1 prosent

FORTE Obligasjon fikk en avkastning på 0,24 prosent i juni, mens referanseindeksen, NORM, var opp 0,07 prosent. Hittil i år er fondet opp 1,78 prosent, mens indeksen er opp 0,32 prosent. Det var først og fremst lavere kredittpåslag (marginen som hver enkelt bank må betale over Nibor-rentene ved nye låneopptak) som ga fondet relativt god avkastning i juni.

FORTE Strategisk startet opp den 8. juni. Ved utgangen av juni hadde fondet gitt en avkastning på 3,3 prosent.

Du kan lese mer om disse temaene i månedsrapporten for juni