Månedsrapport for juni

Norge har vært preget av en normalisering etter smitteverntiltakene som ble iverksatt ved utbruddet av koronaepidemien. To forhold gir grunn til bekymring: 1) Hva vil skje når Norge har åpnet opp og vi ikke lenger er like vaktsomme? 2) Veksten i smittetilfeller i Nord- og Syd-Amerika er foruroligende høy.


Forte Trønder fikk en solid oppgang i juni og Trønder steg med 6,5 prosent, mens Norge hadde en avkastning på 0,8 prosent. Oslo Børs’ fondsindeks var opp 0,3 prosent. Både Forte Trønder og Forte Norge er fortsatt i toppen blant norske aksjefond, basert på fem års historikk på Oslo Børs.

Ser vi på rentesiden fikk Forte Obligasjon en avkastning på 2,38 prosent i juni og fortsetter oppgangen fra bunnen vi så i mars. Det er først og fremst noe lavere kredittpåslag som har gitt fondet god avkastning denne måneden.

Du kan lese mer om disse temaene i månedsrapporten for juni