Månedsrapport for mai

Det er solide tiltak som settes i gang i kjølvannet etter koronakrisen. Nullrenter og solide skattekutt, sammen med tiltak for å få folk i arbeid igjen. Med slike tiltak vil det bare være et spørsmål om tid før de store økonomiene er kommet godt i gang igjen.


Forte Trønder og Forte Norge fikk en solid oppgang i mai og Trønder steg med 4,7 prosent, mens Norge hadde en avkastning på 4,8 prosent. Oslo Børs’ fondsindeks var opp 3.4 prosent. Både Forte Trønder og Forte Norge er fortsatt i toppen blant norske aksjefond basert på fem års historikk på Oslo Børs.

Ser vi på rentesiden så fikk Forte Obligasjon en avkastning på 1,63 prosent i mai og fortsetter oppgangen fra bunnen vi så i mars. Det er først og fremst noe lavere kredittpåslag som har gitt fondet god avkastning denne måneden.

I skråblikk denne måneden ser vi på EU sin handlingsplan for å finansiere bærekraftig vekst.

Les månedrapporten for mai her!