Månedsrapport for mars

Tre store begivenheter har preget internasjonale finansmarkeder i mars. Den første er fortsettelsen og intensiveringen av krigen i Ukraina, den andre omfattende covid-nedstengninger i Kina, og den tredje starten på en lengre sekvens av renteøkninger i USA.

Vi må forvente at krigen i Ukraina vil prege internasjonal økonomi og finansmarkedene også fremover. Nå er imidlertid dette en kjent risiko, og utviklingen i krigshandlingene og forhandlinger kan slå begge veier i markedene.  Kinas nulltoleranse for koronasmitte er en risikofaktor i 2022. Nedstengning av store byer og viktige økonomiske knutepunkt kan påvirke internasjonale forsyningslinjer, og etterspørselen etter råvarer globalt. Det forventes at den amerikanske sentralbanken (FED) vil fortsette å stramme inn pengepolitikken med en serie rentehevninger for å få kontroll med inflasjonen. FED har også kommunisert at de vil også redusere balansen av verdipapirer i økt tempo etter rentemøtet i mai.

Økte olje- og gasspriser og høye laksepriser bidro til at både FORTE Norge og FORTE Trønder avsluttet måneden med positiv avkastning.  

 

Du kan lese mer om disse temaene i månedsrapporten for mars