Månedsrapport for mars

Første kvartal har vært preget av store kortsiktige svingninger i rentemarkedene, og volatile aksjemarkeder. FORTE Global og FORTE Strategisk er opp 12,6 prosent hittil i år, godt hjulpet av en svekket kronekurs. Sentralbankenes penge- og rentepolitikk vil fremdeles være drivende for markedene fremover.