Månedsrapport for November

Lavere langsiktige renter har bidratt til god utvikling i aksjemarkedene i november. Det norske aksjemarkedet er i pluss hittil i år, mens markedene i mange andre land har betydelig negativ utvikling.

FORTE Obligasjon fikk en avkastning på 1,52 prosent i november, mens referanseindeksen, NORM, var opp 0,88 prosent. Hittil i år er fondet opp 0,36 prosent, mens indeksen er ned 0,40 prosent. Den lavere langsiktig renten, og lavere kredittpåslag var årsaken til den gode avkastningen i november. Les også våre aksjeforvalteres månedskommentarer.

 

Les våre fondskommentarer i månedsrapporten for november