Månedsrapport for oktober

I USA vil den amerikanske sentralbanken begynne å trappe ned kjøpene av verdipapirer allerede fra november 2021. De starter med å redusere kjøpene med 15 milliarder dollar hver måned. Om de holder seg til den planen innebærer det at de er ferdige om åtte måneder. Sentralbanken antar at den høye inflasjonen er forbigående, men den vil følge utviklingen nøye fremover.


Oslo Børs fondsindeks steg 3,1 prosent i oktober, og hittil i år er den opp 21,2 prosent. Verdensindeksen globale aksjer MSCI World Index (All Country, USD) er opp 16,8 prosent i år og steg hele 5,1 prosent i oktober.

FORTE Trønder fikk en avkastning på 3,2 prosent i oktober, mens Oslo Børs’ fondsindeks økte med 3,1 prosent.  Hittil i år er fondet opp 31,6 prosent, mens referanseindeksen har steget med 21,2 prosent. Dette tilsvarer en meravkastning på 10,4 prosent så langt i 2021. 

FORTE Norge fikk en avkastning på 4 prosent i oktober, mens Oslo Børs’ fondsindeks økte med 3,1 prosent.  Hittil i år er fondet opp 24,2 prosent, mens referanseindeksen har steget med 21,2 prosent. 

FORTE Global fikk en avkastning på 1,6 prosent i oktober. Hittil i år er fondet opp 25,3 prosent, mens referanseindeksen er opp 16,8 prosent. Dette gir en meravkastning på 8,5 prosent så langt i 2021.

Du kan lese mer om disse temaene i månedsrapporten for oktober