Månedsrapport for Oktober

Inflasjonen holder seg høy, og sentralbankene fortsetter ufortrødent med rentehevingene. Likevel holder veksten seg oppe og ledigheten er lav – enn så lenge. Aksjemarkedene hentet seg noe inn i oktober, men den videre utviklingen er skjør.