Månedsrapport for september

Massevaksineringen mot koronaviruset har ført til at spredningen av viruset har avtatt kraftig, og et åpnere samfunn vil øke den økonomiske aktiviteten. Over tid vil dette medføre at flere arbeidsledige kommer i jobb.

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 1,88 prosent i september, og hittil i år er den opp 19,44 prosent. Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, sank 4,13 prosent i september, men er opp 11,12 prosent hittil i år. Den videre utviklingen i aksjemarkedene vil bli spennende.

FORTE Trønder fikk en avkastning på 5,3 prosent i september, mens Oslo Børs’ fondsindeks økte med 0,5 prosent.  Hittil i år er fondet opp 27,4 prosent, mens referanseindeksen har steget med 17,5 prosent. Dette tilsvarer en meravkastning på 9,9 prosent så langt i 2021. Ved månedsslutt plasserte dette FORTE Trønder på topp blant norske aksjefond hittil i år.

FORTE Global fikk en avkastning på 1,7 prosent i september, mens MSCI World Index (All Country, USD) var ned 4,1 prosent. Dette gav en meravkastning på 5,8 prosent på måneden. En styrkelse av amerikanske dollar mot den norske kronen på i overkant av én prosent bidro litt i positiv retning. Hittil i år er fondet opp 23,3 prosent, mens referanseindeksen er opp 11,1 prosent. Dette gir en meravkastning på 12,2 prosent så langt i 2021.

FORTE Obligasjon fikk en avkastning på 0,18 prosent i september, mens referanseindeksen, NORM, var ned 0,20 prosent. Hittil i år er fondet opp 2,43 prosent, mens indeksen er opp 0,37 prosent. Det var først og fremst litt lavere kredittpåslag (marginen som hver enkelt bank må betale over Nibor-rentene ved nye låneopptak) som ga fondet relativt god avkastning i september. Samtidig virker høyere 3 mnd Nibor også positivt.  

Du kan lese mer om disse temaene i månedsrapporten for september.