Månedsrapport for september

Markedene svingte mye frem og litt tilbake i september. Det kan synes som om det er mange pessimister i markedet, men likevel er globale aksjer den beste aktiva klassen så langt i år. Både i USA, EU og i Kina ble det foretatt rentekutt i sentralbankenes innskuddsrente. Bare i annerledeslandet Norge ble renten satt opp med 0,25 prosent i september. Samtidig er langsiktige renter på et lavt nivå i de store økonomiene.

I Europa vil den europeiske sentralbanken igjen begynne å kjøpe store mengder obligasjoner for å stimulere økonomien.

Oslo Børs’ fondsindeks steg med 2,47 prosent i september, mens FORTE Norge hadde en avkastning på 4,72 prosent. FORTE Norge ligger nummer fire av 88 norske aksjefond hittil i år. FORTE Norges avkastning så langt i år er 16,57 prosent, noe som er 4,24 prosentpoeng bedre enn Oslo Børs’ Fondsindeks i 2019.

Du kan lese mer om våre andre fond i månedsrapporten for september.