Månedsrapport januar

Etter en sterk avslutning på fjoråret for aksjer og obligasjoner, har det vært en noe mer avventende tendens i starten på det nye børsåret. Både i USA og i Europa prises det nå inn at de første rentekuttene kommer i mai, og at det vil komme fire kutt til i løpet av året. Hvordan dette i realiteten vil utspille seg, avgjøres av makroutviklingen frem mot sommeren.