Månedsrapport Juli

Juli ble en ny bra måned for aksjer, både internasjonalt og i Norge. På sektornivå registrerte vi bred oppgang, selv om enkeltselskaper ble påvirket av at rapporteringssesongen for årets 2. kvartal nå er godt i gang. Rentemarkedet preges fortsatt av stigende renter. Både den amerikanske og europeiske sentralbanken økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i slutten av måneden, noe som var forventet. For øvrig ble våre globale fond påvirket av en betydelig styrkelse i den norske kronen mot amerikanske dollar og euroen. Vi benytter anledningen til å ønske våre andelseiere en fortsatt god sommer!