Månedsrapport juni

Det var en positiv utvikling i de fleste av verdens aksjemarkeder i juni. Det amerikanske markedet hadde en god måned sammen med Kina og fremvoksende markeder. Dermed ble det et godt første halvår i 2023 for globale aksjer. Den kraftige renteøkningen bidro til at obligasjoner har hatt en svakere utvikling. Det norske aksjemarkedet målt ved fondsindeksen er opp 3,7 prosent i første halvår, og har dermed utviklet seg svakere enn globale aksjemarkeder. Vi benytter anledningen til å ønske våre andelseiere en riktig god sommer!