Månedsrapport mars

I mars var det bred oppgang i aksjemarkedene, både på regions – og sektornivå. Godt hjulpet av stigende oljepris, samt sterk utvikling for en rekke andre råvarer, var Oslo Børs blant de beste markedene. Foruten at utviklingen i makro og renter også blir viktige drivere fremover, forventer vi at selskapenes rapporteringssesong for årets første kvartal vil prege aksjemarkedene i tiden som kommer.