Månedsrapport november

Gode inflasjonstall og litt mer balanserte uttalelser fra den amerikanske og europeiske sentralbanken bidro til at lange renter felt i november. Dette ga stimuli til aksjemarkedene, som utviklet seg positivt denne måneden. FORTE Trønder og FORTE Norge gjorde det begge noe bedre enn fondsindeksen, med en avkastning over 3 prosent i november.
FORTE Obligasjon hadde også en god måned, og ga andelseierne nesten 2 prosent avkastning i november grunnet fallende lange renter og noe lavere kredittpåslag.