Månedsrapport september

Godt hjulpet av stigende oljepris og god utvikling i shipping sektoren hadde FORTE Norge en fin oppgang i september. Stigende renter og sentralbankenes forventinger om at den forblir høy lengre skapte urolige globale aksjemarkeder. Våre forvaltere tror at utviklingen i makro og renter blir de viktigste driverne også fremover.