Topplassering for FORTE Kreditt under Lipper Fund Awards 2019

Forte Fondsforvaltning AS har vunnet kategorien beste Globale High Yield Fond (tre års historikk).

Thomson Reuters deler hvert år ut prestisjefylte Lipper Fund Awards Nordic til fondsforvaltere som har oppnådd sterk risikojustert avkastning, relativt til konkurrentene i samme kategori. 

FORTE Kreditt forvaltes av Arne W. Eidshagen som har vært senior porteføljeforvalter for fondet de siste tre årene. 

Vi er spesielt stolte for å motta Lipper Fund Award, en pris som vurderes basert på konsistente resultater over tid. 
Det er en pris som vi mottar på bakgrunn av de gode resultatene som vi har oppnådd, og en anerkjennelse av det grundige og innovative arbeidet som vi har lagt i vår investeringsprosess.