UTDELING AV AVKASTNING I RENTEFOND

Våre rentefond deler ut avkastning til andelseiere i form av nye fondsandeler ved årets slutt. Selv om det tilsynelatende kan virke som verdien faller er ikke dette tilfellet.
Har rentefondene redusert verdi ved årskiftet?


Mange lurer på årsaken til at rentefond tilsynelatende faller i verdi ved årsskiftet. Dette er ikke tilfellet, men et resultat av at den skattemessige avkastningen for fondet utdeles i form av nye fondsandeler til andelseierne som hadde beholdning ved årets slutt. 
Samtidig reduseres ligningskursen per fondsandel 31.12.2021 tilsvarende avkastningen. Verdien av din beholdning vil således være identisk før og etter tildelingen av avkastningsandeler.
Det kan være til forvirring dersom du sjekker din beholdning ved årets start før nye andeler er utdelt til din konto.

Når kan jeg forvente utdeling av nye fondsandeler?
Eier du rentefond direkte hos oss deler vi ut nye fondsandeler i løpet av årets første dager. 
Eier du våre rentefond på andre plattformer eller via tredjeparter kan det ta noe tid før du vil få utdelt nye andeler. 

Ønsker du å motta utdeling av nye fondsandeler tidligst mulig? Da anbefales det å investere i våre fond direkte hos oss. Du kan kjøpe våre fond direkte hos oss her.
Har du noen spørsmål? Ta kontakt på +47 73 20 22 17 eller post@fortefondene.no