Vi ønsker andelseiere i FORTEfondene velkommen til valgmøte

Vi ønsker andelseiere i FORTEfondene velkommen til valgmøte tirsdag den 6. juli 2021 kl.10.00. Møtet avholdes via Teams.

Vi ønsker andelseiere i FORTE Strategisk, FORTE Obligasjon, FORTE Pengemarked, FORTE Norge, FORTE Global og FORTE Trønder velkommen til valgmøte tirsdag den 6. juli 2019 kl.10.00.

Møtet avvikles via Teams.

Vi ber om at deltagelse meldes skriftlig på e-post til post@fortefondene.no innen 29. juni 2021. Forhåndsstemmer kan avgis skriftlig innen 5. juli 2021.

Invitasjon og fullmakt finner du her.