Dedikert forvaltning.
Unike produkter.

FORTE tilbyr fem ulike verdipapirfond innen aksjer og renter. Våre tre aksjefond er FORTE Trønder, FORTE Norge og FORTE Global. FORTE Obligasjon er vårt rentefond, og FORTE Strategisk er kombinasjonsfondet vårt.

FORTE Trønder investerer primært i selskaper notert på Oslo Børs. Det søkes å ha et betydelig innslag av selskaper fra Trøndelag i porteføljen.

Les mer om Forte Trønder

FORTE Norge investerer primært i selskaper notert på Oslo Børs.

Les mer om Forte Norge

FORTE Global er et aktivt forvaltet aksjefond som søker å gi andelseierne en bred global aksjeeksponering.

Les mer om Forte Global

Fondet kan investere i omsettelige rentebærende verdipapirer utstedt i norske kroner.

Les mer om Forte Obligasjon

Fondet skal gi andelseierne bred eksponering mot de globale aksje- og obligasjonsmarkedene.

Les mer om Forte Strategisk

I ForteForum finner du våre månedsrapporter og andre relevante saker som omhandler vår drift. Fyll inn e-postadressen din nederst på siden om du ønsker månedsrapporten tilsendt på mail.

  • Månedsrapport juni
    Vi har lagt bak oss et sterkt 1. halvår for globale aksjer, hvor USA og Asia har vært vinnerne på regionsnivå, mens det i Europa har vært noe mer moderat oppgang. De globale fondene i FORTE har følgelig gjort det best så langt i år, men våre forvaltere ser gode muligheter for at de norske aksjefondene kan komme sterkt i 2. halvår. Vi ser også utsikter for relativt god avkastning for vårt norske obligasjonsfond fremover.
  • Andelseiermøte
    Vi ønsker velkommen til andelseiermøte, onsdag 19. juni 2024.
  • Månedsrapport mai
    Forte Trønder og Forte Obligasjon hadde begge en god måned og steg henholdsvis tre og en prosent i mai. Lange renter kom noe ned og og den norske kronen styrket seg på tross av fall i oljepris. Det er fokus på hva sentralbankene sier og gjør med styringsrenten fremover, og styrken i makrotall vil her være avgjørende for hvor lang tid og med hvilken styrke rentenedgangen får.

Hold deg oppdatert om relevante saker.

"*" obligatorisk felt